Rytmika

W ramach czesnego

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę przeznaczoną dla przedszkolaków.

Na zajęciach dzieci mają okazję słuchać, tworzyć i bawić przy „żywej” muzyce wykonywanej na pianinie i śpiewie. Dobór muzyki jest dostosowany do możliwości i zainteresowań dzieci. Zabawy rytmiczne, taneczne które, rozwijają w dziecku koordynację ruchową, poczucie rytmu, orientację przestrzenną, ułatwiają adaptację w grupie rówieśników.