Zajęcia teatralne

W ramach czesnego

Zabawy teatralne w przedszkolu są doskonałą terapią dla dzieci które są nieśmiałe, jak i te, które potrzebują uwolnić nagromadzoną w sobie energię.

Zajęcia teatralne pobudzają kreatywność, uczą relacji społecznych, ośmielają do podejmowania aktywności na tle grupy. Dziecko dzięki zabawom teatralnym w przedszkolu ma możliwość uczenia się wyrażania własnych emocji jak i rozpoznawania emocji innych, Zajęcia wpływają na doskonalenie aparatu mowy i motoryki. Są niezwykle pomocne w procesie wychowawczym, jako ciekawe metody wprowadzenia do zajęć tematycznych.

Na zajęciach dzieci uczą się prostych gestów opisujących wygląd, emocje, zachowania grzecznościowe, przedmioty oraz stany pogody. Nabierają śmiałości i chęci do uczestniczenia w zabawach dramowych polegających na prostych improwizacjach: naśladowaniu zwierząt, wcielaniu się w siły przyrody (wietrzyk, deszczyk, promyczki słońca etc.), opowiadaniu ruchem wskazanego przez prowadzącego jakiegoś zdarzenia (np. pada deszczyk i trzeba schować się pod daszek). Techniki dramowe – pantomima, scenka improwizowana, żywy obraz, rzeźba stop-klatka – pozwalają dzieciom nabrać większej śmiałości i poprzez wspólną zabawę, lepiej zrozumieć świat i zjawiska, które towarzyszą im na co dzień.

Opracował:
dr Mariusz Drozdowski Teatr Solo Mim
prowadzący zajęcia teatralne w przedszkolu