Ceramka

W ramach czesnego

Zajęcia ceramiczne fantastycznie rozwijają zdolności plastyczne dzieci, rozbudzają wrażliwość artystyczną i zapał twórczy.

Praca z gliną uczy kreatywności, organizacji, planowania, a także odpowiedzialności za wykonaną rzecz. W przyjemny sposób usprawnia, a nawet rehabilituje dłonie, ale przede wszystkim stanowi wspaniała zabawę. Zajęcia prowadzone są na zasadzie doskonałej stymulującej zabawy wpływającej na: rozwój zdolności manualnych, ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz spostrzegawczości i pomysłowości przy projektowaniu kompozycji przestrzennej. Zapoznając dzieci z dziedziną ceramiki, staramy się pobudzać w nich radość z tworzenia rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Przedmioty wykonane przez dzieci podczas zajęć doskonale pełnią rolę użytkową i dekoracyjną w domu lub placówce, świetnie spełniają także rolę prezentów.

Zabawa z gliną jest doskonałą formą arteterapii tzn. ma właściwości terapeutyczne. Na dzieci, które mają problemy z nadpobudliwością działa uspokajająco, niweluje napięcia, uczy koncentracji uwagi, daje możliwość wyładowania się i rozwija cierpliwość. Dzieciom nieśmiałym natomiast pozwala otworzyć się, wyrazić emocje, a dzięki pracy w grupie daje możliwość nawiązania przyjaźni i współdziałania z rówieśnikami. Warsztaty ceramiczne wpływają na następujące sfery rozwoju:

Sferę poznawczą

 • Stymulują i rozwijają wyobraźnię twórczą
 • Kształcą operacje umysłowe: analizę, syntezę, kojarzenie, uogólnianie
 • Rozwijają koncentrację uwagi, spostrzegawczości oraz zapamiętywanie wiadomości
 • Motywują do rozwijania własnych zainteresowań.

Sferę emocjonalno-motywacyjną

 • Rozwijają motywację poznawczą niezbędną do podejmowania dłuższych wysiłków
 • Pomagają w odreagowywaniu napięć
 • Rozwijają konstruktywne komunikowanie się
 • Uczą szacunku do dokonań własnych i innych osób
 • Wdrażają do współdziałania w grupie.

Sferę działaniową

 • Rozwijają zdolności manualne i konstrukcyjne
 • Kształcą umiejętności posługiwania się elementarnymi technikami formowania i zdobienia ceramiki
 • Wdrażają do wykonywania czynności zgodnie z poleceniem instruktarzowym
 • Rozwijają sprawności w wykonywaniu zadań wynikających z podziału pracy i współdziałania z innymi osobami.

Opracowała: Mirosława Hass
mgr sztuki, designer, artysta i instruktor ceramiki artystycznej w przedszkolu.