Muzykoterapia i choreoterapia

W ramach czesnego

CHOREOTERAPIA to zajęcia wykorzystujące elementy tańca, improwizowanego ruchu przy muzyce służą wspieraniu harmonijnego rozwoju dziecka w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej.

MUZYKOTERAPIA obejmuje grę na instrumentach perkusyjnych, śpiew, ćwiczenia słuchowe i rytmiczne, improwizowany ruch przy „żywej” muzyce wykonywanej na pianinie, flecie poprzecznym.

Choreoterapia i Muzykoterapia stanowi świetne uzupełnienie programu terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.