Języki obce

W ramach czesnego

Języki obce w naszym przedszkolu są formą zabawy, w której dzieci z przyjemnością biorą udział. Podczas zajęć wykorzystywane są różne formy aktywności, m.in. w zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne czy teatralne.

W tym roku szkolnym dzieci w naszym przedszkolu uczą się angielskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu.