Nasze procedury bezpieczeństwa

COVID-19

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i kadry przedszkola. Przestrzegamy zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla żłobków i przedszkoli. Stosujemy nowoczesne metody dezynfekcji w naszym przedszkolu.

Dezynfekujemy przedszkole

Stosujemy system dezynfekcji za pomocą suchej mgły który jest bezpieczny dla małych dzieci oraz jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na usuwanie wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów. Metoda suchej mgły rozpyla środek dezynfekcyjny w postaci bardzo drobnych kropel, które dezynfekują i jednocześnie nawilżają powietrze, w którym są rozpylane. Sucha Mgła mieszając się z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu oddziałuje środkiem dezynfekcyjnym bezpośrednio na bakterie i wirusy, które w powietrzu są zawieszone. Metoda ta jest odpowiedzią na obecność wirusów unoszących się w powietrzu w postaci mikrokropel uwalnianych z dróg oddechowych człowieka. Mgła w postaci środka dezynfekcyjnego uderza bezpośrednio w wirusy i bakterie i jednocześnie. Metoda ta pozwala na zminimalizowanie do absolutnej konieczności stosowanie preparatów z alkoholem którego opary są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci.

Zakupiliśmy i stosujemy oczyszczacze powietrza w każdej grupie

Oczyszczacze powietrza na co dzień zapewniają czystsze, zdrowsze i świeższe powietrze. Zastosowana w oczyszczaczach technologia eliminuje pyły zawieszone w powietrzu, wirusy, bakterie, pleśń czy szkodliwe związki chemiczne.

Stosujemy bezpieczne detergenty i środki dezynfekcyjne

Używamy certyfikowanych środków czystości i ochrony, które są bezpieczne dla małych dzieci. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegamy zaleceń producenta środka dezynfekującego.

Przeprowadzamy regularną dezynfekcję

Stosujemy monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, blatów, włączników.

Myjemy ręce

W przedszkolu przy wejściu dla pracowników mamy dozowniki z płynem antybakteryjnym. Dzieci z uwagi na delikatną skórę rąk nie mogą nadmiernie stosować preparatów antybakteryjnych, dlatego stosujemy częste mycie rąk mydłem i jednorazowe ręczniki. W przedszkolu przestrzegamy wytycznych GIS oraz uczymy dzieci jak poprawnie myć ręce.

Dbamy o bezpieczeństwo kadry przedszkola

Pracownicy zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa w związku z COVID. Wszyscy mają dostęp do środków bezpieczeństwa osobistego.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci

Eliminujemy kontakt dzieci z pracownikami przedszkola nie związanymi z prowadzeniem zajęć oraz osobami postronnymi. Mamy nowe procedury przyprowadzania i odbioru dzieci. W przedszkolu została wydzielona izolatka. Wprowadzono procedury postępowania na wypadek COVID, w tym mierzenie temperatury dzieci i pracowników przedszkola.