Wycieczka do ZOO

Październik 2020 r.

W dniu 28 września 2020 5 i 6 latki oraz w dniu 2 października 2020 4 i 5 latki były na Wycieczce oraz zajęciach edukacyjnych we wrocławskim ZOO.

Cele wycieczki:

  1. Wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.
  2. Zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO, wskazanie jakie funkcje pełnią ogrody zoologiczne jako placówki edukacyjne oraz ekologiczne w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt.
  3. Kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
  4. Pogłębienie więzi koleżeńskich.

5 i 6 latki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych które poprowadził edukator z ZOO omawiane były tematy drapieżników zajęcia pt. „Nie taki wilk straszny”. Zajęcia prowadzone w ramach edukacji ekologicznej odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków – wydry, bobra i wilka. Gatunki te w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „szkodniki”. Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwa informacji o szkodach, jakie powoduje działalność bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nie dostrzega się natomiast istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku.

W ramach zajęć pracownicy ZOO wskazali przyrodniczy obraz drapieżników, z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować. Zajęcia wzbogaciły wiedzę przyrodniczą dzieci na ten temat oraz planów konkretnych działań ochrony czynnej w/w gatunków.

Zajęcia odbyły się dzięki projektowi dofinansowanego ze środków z Funduszy Europejskich pt. Nowe miejsca przedszkolne w Ekologicznym Przedszkolu Fundacji Strachota we Wrocławiu” w ramach Podziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Inne aktualności