Magiczny dywan

Październik 2020 r.

Od października w naszym przedszkolu funkcjonuje MAGICZNY DYWAN. Jest to opracowana przez polskich inżynierów interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową.

Magiczny dywan to interaktywna podłoga która angażuje dzieci, które poprzez zabawę uruchamiają swoje zmysły, rozwijając ich motorykę. Magiczny dywan składa się z komputera, projektora, który rzuca obraz na podłogę i specjalnie zaprojektowanych czujników ruchu. Wszystko dzieje się dzięki połączeniu wielu różnorakich środków przekazu jak: obrazy, teksty, animacja, muzyka, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka.

Urządzenie angażuje i wspiera cztery obszary u dzieci:

  • społeczny,

  • fizyczny,

  • emocjonalny

  • i poznawczy.

To właśnie Magiczny Dywan w przedszkolu pozwala zachęcić dzieci do wytężonej pracy poprzez odpowiednio dobrane pakiety gier i zbaw. Zajęcia uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Magiczny dywan wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, sprawia że dzieci znacznie chętnej uczestniczą w zajęciach. Interaktywny dywan dzieci obsługują za pomocą ruchów rak i nóg, bądź nauczyciel za pomocą pilota.

Do naszego przedszkola zakupiliśmy dodatkowy pakiet REWALIDACYJNY który uzupełnia naszą ofertę zajęć z integracji sensorycznej prowadzonej w przedszkolu.

Wszystkie gry zostały opracowane we współpracy z ośrodkiem rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym, dzięki czemu spełniają funkcję edukacyjną i rehabilitacyjną dla dzieci o różnych potrzebach. Magiczny Dywan wspiera tworzenie warsztatów edukacyjnych, jak i rewalidacyjnych. W odpowiedni sposób zaprojektowane gry sprawdzają się jako narzędzie edukacyjno-rehabilitacyjne w Salach Doświadczania Świata, pobudzając zmysły uczestników zabawy.
Proponowane gry i zabawy rozwijają w szczególności następujące funkcje:

  • koncentrację uwagi oraz koncentrację wzrokowo-ruchową,
  • poprawne wykonywanie instrukcji,
  • rozwijanie orientacji przestrzennej,
  • funkcje odprężająco-relaksujące, w tym zmniejszanie napięcia mięśniowego,
  • pobudzanie do wyrażania pozytywnych emocji,
  • dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych.

Urządzenie tak naprawdę w zależności od potrzeb i wybranego pakietu dedykowane jest dla, przedszkoli, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków z terapią SI, dla dorosłych leczących kontuzje czy dla seniorów, z odpowiednim pakietem może też służyć do nauki języków – nie ma ograniczeń, jedynym ograniczeniem jest cena. Nasze Urządzenie zakupiliśmy dzięki funduszom europejskim w ramach prowadzonego w naszym przedszkolu projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Projekt nr RPDS.10.01.02-02-0005/19 pod nazwą „Nowe miejsca przedszkolne w Ekologicznym Przedszkolu Fundacji Strachota we Wrocławiu”.

Inne aktualności