Wycieczka do sadu w Wiszni Małej

Październik 2023 r.

W ramach edukacji ekologicznej 6.10 odbyła się wycieczka do sadu w Wiszni Małej.

Inne aktualności