Informacje

Dokumenty do pobrania


Statut Przedszkola

Załączniki do Statutu Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

Ramowy rozkład dnia
06:15–09:00 – ZAJĘCIA PORANNE:

– przyprowadzanie dzieci
– praca indywidualna z dzieckiem
– zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
– zabawy z udziałem nauczyciela
– czynności higieniczne
śniadanie: 8:30 – 9:15 – według grafiku dla poszczególnych grup
  
09:00–12:00ZAJĘCIA PROGRAMOWE:

zajęcia edukacyjne – grupowe i indywidualne
– zajęcia dodatkowe
– zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie lub w sali
– czynności higieniczne
obiad – pierwsze danie: 11:00 – 12:00 – wg grafiku dla poszczególnych grup

  12:00–14:30 – RELAKS POOBIEDNI:

młodsze dzieci:
– odpoczynek ze słuchaniem bajek
starsze dzieci:
– praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
– realizacja pomysłów dzieci – zabawy w ogrodzie lub w sali
– czynności higieniczne
obiad – drugie danie: 13:30 – 14:15 – według grafiku dla poszczególnych grup

 14:30–17:15 – ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

– aktywność własna dzieci
– zabawy ruchowe i integracyjne w sali lub w ogrodzie
– praca indywidualna z dzieckiem
– kontakty indywidualne z rodzicami
– odbieranie dzieci

Pobierz ramowy rozkład dnia

Rozkład zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne (dla wszystkich dzieci):

• język angielski – poniedziałek, wtorek, środa, 
• rytmika – środa, piątek
• plastyka – wtorek, piątek
• teatr – środa
• logopedia – poniedziałek, czwartek
• gimnastyka korekcyjna – poniedziałek, czwartek
• religia – wtorek

Zajęcia dodatkowe odpłatne (dla zainteresowanych):

basen – środa (gr. III-V)
tenis – piątek

piłka nożna – poniedziałek, czwartek
akrobatyka – wtorek
szachy – wtorek
taekwondo – środa                                                                                       
taniec – piątek

Pobierz rozkład zajęć dodatkowych

Opłaty

Czesne: 630 zł

Stawka żywieniowa: 10,50 zł/dzień

(odpisy za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu)

Wpisowe: 300 zł

 (opłata jednorazowa dla dzieci nowo zapisanych)

Formy płatności

Opłat za przedszkole można dokonywać:

• gotówką – w sekretariacie przedszkola
• przelewem na konto

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są we wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 07:30–13:30.
W przypadku płatności przelewem prosimy o podanie nam Państwa adresu
mailowego, na który będziemy przesyłać comiesięczną kwotę do zapłaty.


Opłaty za zajęcia dodatkowe:

 basen –  opłaty za zajęcia wpłacamy na rachunek bankowy                       MBank nr 44 1140 2004 0000 3802 5744 4648
(kontakt: 606 130 837 Marcin Sykut, Happy Time)

 tenis – opłata za zajęcia wynosi 60 zł/m-c u, kontakt 601 903 705 lub 501 230 233, nr konta 91 1240 6670 1111 0000 5648 2487 – Klub Tenisa Ziemnego Progres, w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc

• piłka nożna – 80 zł/m-c, nr konta: 12 1910 1048 2412 1805 5493 0001
w tytule: „Składka członkowska za mc … – imię i nazwisko zawodnika – trener Jakub Szmania”)
(kontakt do trenera: 726 242 097 Jakub Szmania, Akademia Olympic Wrocław

 

• taniec – ING BANK ŚLĄSKI nr konta 12 1050 1575 1000 0090 9820 0471 w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz nazwę lub numer przedszkola, opłata do 5 dnia każdego miesiąca
(kontakt: Agnieszka Rutkowska-Kowałów, mail: agnieszka.kowalow@interia.pl)

• akrobatyka – u prowadzącego
(kontakt: 508 259 528 Jaśmina Kuc, Evolution Academy)

 szachy – 32 zł/m-c, prowadząca Olga Lisowska, tel.: 698 024 599, olga.lisowska@gmail.com, nr konta BZ WBK 64 1090 1232 0000 0000 2302 8973 „Debiut” Olga Lisowska

taekwondo – 50 zł/m-c, opłaty za zajęcia wpłacamy na rachunek bankowy Idea Bank nr 54 1950 0001 2006 0411 8884 0004 z dopiskiem składka członkowska w miesiącu    (m-c, rok), imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko instruktora
(kontakt: 693 612 838 Przemysław Pachla, treningi prowadzi: Jakub Mazur)

Numer konta Przedszkola

Opłaty za przedszkole prosimy kierować na konto:

44 1090 1522 0000 0001 1960 3759

Fundacja „Strachota” we Wrocławiu
ul. Swojczycka 118
5
1–501 Wrocław

W tytule przelewu prosimy wpisać:
„Opłata za przedszkole za miesiąc … (np. wrzesień 2016)
+ Imię i Nazwisko dziecka”

Godziny pracy Przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 06:1517:15

Sekretariat przedszkola pracuje w godzinach 08:0015:00,
w środy 08:0017:00

Dyżury dyrektora

Dni wolne

Przerwa wakacyjna

 

» Spis treści