Gimnastyka korekcyjna

W ramach czesnego

W przedszkolu odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na podstawie badań przesiewowych dla wszystkich chętnych dzieci na podstawie zgody rodziców.

Głównym zajęć jest przeciwdziałanie powstawaniu kompensacji ciała w wyniku których powstaje nieprawidłowy wzorzec ruchowy, rozwijanie sprawności psychoruchowej, podnoszenie wydolności organizmu oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i chodu. W trakcie realizacji programu zajęć szczególną uwagę zwraca się na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz prawidłowy wzorzec ruchowy dziecka. Zachęca się dzieci do aktywności fizycznej poprzez stosowanie gier i zabaw ruchowych atrakcyjnych dla dziecka, których najważniejszym zadaniem jest wykształcenie prawidłowych krzywizn kręgosłupa oraz zachowanie równowagi mięśniowej w kończynach górnych i dolnych. W trakcie ćwiczeń wykorzystuje się jak najwięcej przyborów i przyrządów w celu wprowadzenia maksymalnej ilości bodźców. Stosując różnorodne formy i metody pracy uzyskuje się dużą intensywność zajęć.

Sukcesywnie realizując roczny plan pracy ze szczegółowego rozkładu materiału z gimnastyki korekcyjnej opracowanego przez mgr Krystynę Juszczak są realizowane poszczególne tematy:

Ćwiczenia gibkościowe

 • Ćwiczenia ramion w pozycjach niskich
 • Ćwiczenia nóg w pozycjach niskich oraz ćwiczenia przeciw płaskostopiu
 • Ćwiczenia mięśni brzucha
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu
 • Ćwiczenia ramion i nóg koordynacja oraz ćwiczenia przeciw płaskostopiu w pozycjach niskich

Ćwiczenia wyrabiające napięcie mięśniowe

 • Ćwiczenia kończyn górnych wzmacniających siłę mięśni
 • Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni kończyn dolnych/przysiady/podskoki
 • Ćwiczenia mięśni brzucha i ćwiczenia przeciw płaskostopiu
 • Ćwiczenia mięśni grzbietu i mięśni pośladków – stopniowanie zmieniające ustawienie rąk w leżeniu

Redukcja czucia postawy prawidłowej

 • Wyrabianie nawyku prawidłowej pozycji w leżeniu przodem
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej pozycji w leżeniu tyłem
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej pozycji w siadzie skrzyżnym
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej pozycji w siadzie skulnym.
 • Utrzymanie prawidłowej pozycji w różnego rodzaju ćwiczeniach
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej pozycji w staniu prostym

Opracowała:
mgr. Daria Lasota
nauczyciel / trener gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

Metoda Urszuli Hoppe

W przedszkolu prowadzona jest gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna programująca w mózgu dziecka prawidłowy wzorzec postawy ciała. Do ćwiczeń wprowadzono elementy gimnatyki trójpłaszczyznowo-osiowo-symetrycznej według Urszuli Hoppe – lekarza o dwóch specjalizacjach: ortopedii i rehabilitacji. Twórczyni metody widziała ciało człowieka w bryle prostopadłościanu, dlatego jej ćwiczenia uwzględniają jednocześnie trzy płaszczyzny, z zachowaniem prawidłowych osi. Ogromny nacisk kładła na ocenę postawy, zaczynając od prawidłowego ustawienia „zaosiowania” kończyn dolnych i prawidłowego, równoległego chodu, są to bowiem podstawowe warunki prawidłowej postawy.

We wrześniu każdego roku w przedszkolu prowadzone są badania przesiewowe narządu ruchu według dr Hoppe.

Ćwiczenia ruchowe prowadzone są dwa razy w tygodniu po 30 minut, w dziesięciu małych grupach. Oprócz tego prowadzona jest indywidualna gimnastyka korekcyjna metodą trójpłaszczyznowo-osiowo-symetryczną dla dzieci z zaawansowaną wadą postawy.

Metoda jest holistyczna, tj. obejmuje ćwiczeniami korygującymi jednocześnie całe ciało dziecka, wszystkie części jego narządu ruchu. Jest to możliwe dzięki specjalistycznym przyrządom, które wymuszają poprawne wykonanie ćwiczeń i precyzję ruchów, z pełnym zaangażowaniem i koncentracją. Dzieci – ćwicząc – „sterują” z centralnego układu nerwowego napięciami mięśni i nadają im kierunek, doprowadzając do symetrycznej pracy wzdłuż głównej osi ciała. „Zaosiowanie” oraz wymuszona przyborami kontrola dokładności ćwiczeń i koncentracji uwagi, prowadzi do świadomego odczuwania własnego ciała i symetryzacji napięć mięśniowych. Poprzez takie ćwiczenia zostaje wprowadzony nowy wzorzec przestrzennego usytuowania poszczególnych części ciała, a następnie zostaje zakodowany w mózgu jako „pożądany” program prawidłowej postawy.
Wśród wielu metod, wyżej wymieniona gimnastyka (zwana w skrócie „osiówką”) jest prowadzona w naszym przedszkolu jako wiodąca metoda profilaktyczna, programująca prawidłową postawę dzieci i prawidłowy chód.

Opracowała mgr Krystyna Juszczak, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej