„Dziwne rzeczy, dziwne sprawy” – projekt edukacyjny

Serdecznie zapraszamy Rodziców
do udziału w projekcie edukacyjnym pt.

„Dziwne rzeczy, dziwne sprawy,
dzięki nim świat jest ciekawy”

który będziemy realizować w dniach
13.03-17.03

coffee_grinder

Cele projektu:
– rozwijanie zainteresowań dzieci otaczającym światem,
szczególnie zjawiskami i przedmiotami nietypowymi
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności twórczego myślenia
– wdrażanie dzieci do współpracy

Propozycje aktywności dla nauczycieli, przedszkolaków i rodziców:

„Co to jest i do czego służy?”

Nauczycielki – gromadzą kolekcję nietypowych przedmiotów, zdjęć itp.,
dzieci oglądają je, manipulują nimi, wymyślają zastosowania
Przedszkolaki (wraz z rodzicami) – wyszukują w książkach, czasopismach lub internecie
wyjątkową rzecz (roślinę, zwierzę, pojazd, budynek) a następnie wykonują
kartę ze zdjęciem i kilkoma informacjami i prezentują na forum grupy (starszaki)
Rodzice – przynoszą do przedszkola i prezentują grupie dzieci różne ciekawe
przedmioty „nieoczywistego zastosowania”

W kolekcji mogą znaleźć się rzeczy codziennego użytku
(np. dziadek do orzechów, łyżka do butów, moździerz, zalotka),
ale też takie których już się nie używa gdyż są przestarzałe
(naparstek, dyskietka, walkman, klisza fotograficzna, kaseta VHS, syfon, młynek do kawy itp).

Dla grup III, IV i V projekt zakończy się
wycieczką do Muzeum Etnograficznego
oraz udziałem w zajęciach edukacyjnych pt. „Kijanka – nie żabka”

coffee-factory-7-f


Komentarze wyłączone.