Akcja 1 % dla przedszkola

1_procent_akcja

W ramach akcji „1% podatku”, w roku 2014 na konto Fundacji „Strachota”
na rzecz Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego wpłynęła łączna kwota 3 073 zł.

Pieniądze te przeznaczyliśmy na dofinansowanie remontu sali terapeutycznej.
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Środki uzyskame w roku 2015 chcemy przeznaczyć na

doposażenie ogrodu przedszkolnego

Prosimy o pomoc – liczy się każda złotówka!

ogrod

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Przedszkola?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę:

 FUNDACJA „STRACHOTA”

oraz numer  KRS 0000224647

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona jednak przekraczać
1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego
(po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy).

WAŻNE!

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” wpisujemy:

PRZEDSZKOLE


Dziękujemy!

Akcja 1% podatku

1_procent_akcja

W ramach akcji „1% podatku”, w roku 2013 na konto Fundacji Strachota wpłynęła łączna
kwota 24 664 zł. W tym na rzecz Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego 1 163 zł.

Pieniądze te przeznaczyliśmy na dofinansowanie wymiany okien w sali gimnastycznej.
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Środki zebrane w tym roku chcemy przeznaczyć na stworzenie w przedszkolu

Sali Doświadczania Świata

Jest to specjalistycznie wyposażone pomieszczenie, w którym dzieci mogą doświadczać świata za pomocą wszystkich zmysłów. Miejsce, gdzie zaspokajane jest dziecięce pragnienie bycia twórczym i bycia wolnym. Dzieci mogą tu odnaleźć równowagę emocjonalną, wyciszenie i relaks.

1_procent_sds

Liczymy na Państwa pomoc – ważna jest każda złotówka!

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Przedszkola?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę:

 FUNDACJA „STRACHOTA”

oraz numer  KRS 0000224647

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona jednak przekraczać
1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy).

WAŻNE!

W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” wpisujemy:

EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE


Dziękujemy!