Załączniki do Statutu

Załącznik nr 1 – Regulamin pracy Przedszkola

Załącznik nr 2 – Zakres zadań i kompetencji Dyrektora

Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 4 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 5 – Prawa i Obowiązki Dzieci

Załącznik nr 6 – Prawa i Obowiązki Rodziców

Załącznik nr 7 – Prawa i Obowiązki Nauczycieli

Załącznik nr 8 – Prawa i Obowiązki Pracowników Przedszkola

Załącznik nr 9 – Wzór upoważnienia do odbioru dziecka

Załącznik nr 10 – Umowa z Rodzicami – do druku